| | Kontakt | Vremenska prognoza | Mapa BiH |Početna
Obavijestite vaše prijatelje
"Tješi me sabur islamski, i tvoje riječi jednom kazane: I smrt je bolja, majko, od ruke dušmanske kad na obraz udari... Juli je mjesec, kćeri moja Zulijo, a senabije još ne zriju..."
„Grlim tri jele i zamišljam da grlim mog Almira, mog Azmira, mog Abdulaha.“
Hatidža Mehmedović “Ja nemam više šta izgubiti. Moje svo bogatstvo je ukopano u Potočarima. Memorijalni centar je naša druga Meka, naše hodočašće , naša živa rana koja će uvijek krvariti“
Radio BIR

Beba Selimović
In Memoriam
  • Zehra Deović - Rođena 09.12 1938. u Foči..Preminula 30.10.2015. u Sarajevu..

  • Zaim Imamović - Rođen 26.08.1920. u Mrkonjić Gradu....Preminuo 02.02.1994 u Sarajevu

  • Himzo Polovina - Rođen 11.03.1927. u Mostaru....Preminuo 05.08.1986 u Plavu..

  • Safet Isović - Rođen 06.01.1936. u Bileći..Preminuo 02.09.20 07. u Sarajevu.

Sevdalinka naša Bosanska

Mnogi su se pitali, i danas se pitaju: šta je to sevdalinka i šta je to što nju izdvaja, koji je njen ambijent, u čemu je suština njene poetske ekspanzije..

Mustafa Hajrulahović Talijan (8.3.1998. - 8.3.2003.)
| | Kontakt | Početna