Share Share

Multimedia / Audio Mp3 / Free Download

☰ Otvori Bosanske sevdalinke ,ilahije i kaside..
Preporučeno štivo Nedžad Ibrišimović Knjiga Adema Kahrimana napisana Nedžadom Ibrišimovićem - Bosancom

Alija Izetbegović

"Čuvajte i očuvajte svoju naciju i ime Bošnjak, vjeru i tradiciju" "Gubitak identiteta plaća se ropstvom i poniženjem."

Mehmedalija Mak Dizdar

Treba da živiš međ ljudima a riječi nemaš. Treba da živiš međ vucima a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovati čovjeka i vuka. Vuka i čovjeka.
U životu treba mudro da šutiš.Al riječ ako rekneš.Neka bude teška kao svaka istina.Neka bude rečena za čovjeka.
Mak Dizdar

Rijeka & Cvijet

Rijeka se zvala ¤ Vrbas ¤

Cvijet je Ljiljan Bosanski
¤ Lilium Bosniacum ¤

I jedno i drugo je moje
Bosansko!!

Zatvori
Zehra Deović